Novinarstvo za evropsku budućnost – 6 modula u 2009.

Udruženje Medijske inicijative Sarajevo i Media plan Sarajevo pokrrenuli su novi projekat edukacije novinara koji se biti realizuje u 2009. godini. Projekat pod nazivom ''Novinarstvo za evropsku budućnost'' obuhvata 6 edukativnih modula namijenjenih apsolventima novinarstva i mladim novinarima iz BiH i zemalja regiona. Moduli predstavljaju petnaestodnevnu praktičnu edukaciju za izvještavanje za televiziju, radio, štampu i … Nastavi čitati Novinarstvo za evropsku budućnost – 6 modula u 2009.